Veteriner Klinikleri

Veteriner muayenehane ve ameliyathanesindeki kötü kokuların kimyasal kullanılmadan giderilmesi

Ortam havasının bakteri,virüs,mantar gibi patojenlerden arındırılması

Uygulama :

Muayenehane ve ameliyathaneye ozon dezenfektörü ile kısa süreli ozon uygulaması yapılarak  kötü kokuların giderilmesi ve ortam havasının dezenfekte olması sağlanır.

Uçucu kimyasal parfümler gibi kötü koku moleküllerini baskılamaz, tamamen yok eder ve kısa sürede oksijene dönüşür.

Elektrikle çalışan, havadan ozon üreten ve herhangi bir kimyasal içermeyen ozon dezenfektörünün herhangi bir sarf gideri de yoktur.

Manuel veya programlı olarak kullanılabilen ozon dezenfektörünün kullanımı da oldukça basittir.