• Tuvaletlerdeki hava dezenfeksiyonu ve kötü kokuların giderilmesi

Dersliklerdeki hava kalitesinin arttırılması

Uygulama :
Hava/Ortam Dezenfeksiyonu ve Kötü Koku Giderimi:
Tuvalet , yemekhane gibi alanlara monte edilen ve elektrikle çalışan ozon hava dezenfektörü ile hiçbir sarf gideri olmadan ve kimyasal kalıntı bırakmadan havadaki patojenler(bakteri,virüs,vb..) yok edilebilir.
Sigara, alkol, rutubet, boya, küf, benzin, ter, hayvan, is, lağım, çöplük, leş,yemek, balık, soğan, sarımsak gibi kötü kokular, kimyasal bazlı parfümler gibi baskılayarak değil parçalayarak yok edilir.
Dersliklerdeki ozon bazlı hava temizleme cihazları ile havadaki bakteri, virüs, küf ve mantar gibi patojenler yok edilerek, bulaşıcı hastalıklar engellenir ve hijyenik ortamlar yaratılır.