• Hava sağlığı ve ferahlığının korunması

Günümüzde insanlar mevsimine göre yaşamlarının ortalama %80-90 arasını kapalı ortamlarda (ev,okul,ofis,araç,vb…) geçirmektedir. Kapalı ortamlardaki hava dış ortama göre 2-5 kat daha kirli durumdadır. Solunan hava organik ve inorganik bir çok madde ile sağlıksız hale gelmektedir. Bu ortamlar bakteri ve virüslerin hava yoluyla bulaşmasına uygun ortamlardır.
Uygulama :
Hava/Ortam Dezenfeksiyonu ve Kötü Koku Giderimi:
Kapalı ortamlara monte edilen ve elektrikle çalışan ozon bazlı hava temizleyici ile hiçbir sarf gideri olmadan ve kimyasal kalıntı bırakmadan havadaki patojenler(bakteri,virüs,vb..) ve kötü kokular yok edilebilir.
Kötü kokular, kimyasal bazlı parfümler gibi baskılayarak değil parçalayarak yok edilir.
Kapalı ortamlarda ozon kullanımı doğal yöntemle ortamı mikroplardan arındırma, kötü kokuları giderme ve oksijen seviyesini arttırma anlamına gelmektedir.

Ozon-Klor