• Çok düşük ısılarda bile yaşayan, gıdalara zararlı mikroorganizmaların yok edilmesi ve oluşumunun engellenmesi, böylece depolama ömrünün uzatılması

Uygulama :
Hava/Ortam Dezenfeksiyonu :
Soğuk hava depolarına monte edilen ve elektrikle çalışan ozon hava dezenfektörü ile hiçbir sarf gideri olmadan ve kimyasal kalıntı bırakmadan depo içindeki soğuk ortamda bile yaşayabilen patojenler(bakteri,virüs,vb..) ve kötü kokular yok edilebilir. Böylece depolarda açıkta olan ürünler mikrobiyal yüklerden arındırılarak depolama ömrü iki kata kadar arttırılmış olur.
Ayrıca ozon dezenfektörü aracılığıyla ozonlanmış suy ile yıkanarak, soğuk hava deposuna kaldırılan gıdaların dayanıklık süreleri büyük artış göstermektedir.