• Dersliklerin hava dezenfeksiyonu ve hava kalitesinin arttırılması.
  • Öğrenciler arasında yayılabilecek bakteri ve virüs kaynaklı bulaşıcı hastalıkların önlenmesi.
  • Tuvaletlerdeki kötü kokuların giderilmesi.
  • Anaokulları gibi yemek yapılan okul mutfaklarında gıdaların dezenfeksiyonu.

Uygulama:
Sebze, Yeşillik, Meyve, Et, Balık, Tavuk, Deniz Ürünleri Yıkama ve Dezenfeksiyon :
Yıkama evyesi üzerine monte edilen ve elektrikle çalışan ozon su dezenfektörü ile hiçbir sarf gideri olmadan ve kimyasal kalıntı bırakmadan bakteri, virüs,mantar ve pestisit(tarım ilacı) kalıntıları yok edilir.
Klor bazlı herhangi bir kimyasal veya sirke kullanımına gerek kalmadan tam dezenfeksiyon sağlanmış olur.
Ozonlama yöntemiyle yıkanan gıdalar durulama gerektirmediği için su tasarrufu da sağlanmış olur.
Ozonla yıkanmış sebze,meyve ve yeşilliklerin canlılığı,görünüm kalitesi ve kullanım ömrü artar.
Öğrencilere doğal ve çevreci ozonlama yöntemiyle dezenfekte edilmiş gıdaları sunmanın avantajı elde edilir.
*Hava/Ortam Dezenfeksiyonu ve Kötü Koku Giderimi:
Mutfak,tuvalet,ayakkabılık,soyunma odası gibi alanlara monte edilen ve elektrikle çalışan ozon hava dezenfektörü ile hiçbir sarf gideri olmadan ve kimyasal kalıntı bırakmadan havadaki patojenler(bakteri,virüs,vb..) yok edilebilir.
Sigara, alkol, rutubet, boya, küf, benzin, ter, hayvan, is, lağım, çöplük, leş,yemek, balık, soğan, sarımsak gibi kötü kokular, kimyasal bazlı parfümler gibi baskılayarak değil parçalayarak yok edilir.
Ozon yöntemiyle mutfak bölümünden sınıflara ağır yemek kokularının geçişi engellenir.
Ozon bazlı hava temizleme cihazları ile havadaki bakteri, virüs, küf ve mantar gibi patojenler yok edilerek, bulaşıcı hastalıklar engellenir ve hijyenik ortamlar yaratılır.