• Gıdaların üzerindeki mikroorganizmaların yok edilmesi ve oluşumlarının engellenmesi

Uygulama :
İşlenecek, Kurutulacak ve Paketlenecek Gıda Yıkaması ve Dezenfeksiyon :
İşleme, kurutma veya paketleme öncesi gıda yıkama bölümüne monte edilen ve elektrikle çalışan ozon su dezenfektörü ile hiçbir sarf gideri olmadan ve kimyasal kalıntı bırakmadan gıdalar üzerindeki bakteri, virüs,mantar ve pestisit(tarım ilacı) kalıntıları yok edilir.
İşleme , kurutma ve paketleme öncesi gıdalar üzerindeki mikrobiyal yükün yok edilmesi sayesinde paketlenen veya kurutulan gıdanın kullanım ve depolama ömrü artmakta, kalitesi korunmaktadır.
Hava/Ortam Dezenfeksiyonu ve Kötü Koku Giderimi:
Gıda işleme alanlarına monte edilen ve elektrikle çalışan ozon hava dezenfektörü ile hiçbir sarf gideri olmadan ve kimyasal kalıntı bırakmadan havadaki patojenler(bakteri,virüs,vb..) yok edilebilir. Böylece işlenen gıdalara havadan patojen bulaşması engellenebilir.
İşlenen veya kurutulan gıda nedeniyle oluşabilecek kötü kokular da periyodik ozon uygulamasıyla giderilebilir.