Günümüzde insanlar mevsimine göre yaşamlarının ortalama %80-90 arasını kapalı ortamlarda (ev,okul,ofis,araç,vb…) geçirmektedir. Kapalı ortamlardaki hava dış ortama göre 2-5 kat daha kirli durumdadır.

Solunan hava organik ve inorganik bir çok madde ile sağlıksız hale gelmektedir. Bu ortamlar bakteri ve virüslerin hava yoluyla bulaşmasına uygun ortamlardır.

Ortama belli periyodlarda ve uygun oranlarda verilen ozon yayılarak, oksidasyon gücü sayesinde havada karşısına çıkan patojenlerin(bakteri, virüs,mantar,vb..) hücre zarlarını parçalayarak yok eder. Patojenleri yok ettikten sonra ortam sıcaklığı,nem ve basınca bağlı olarak değişen kısa sürelerde(20-60 dakika) hammadesi olan oksijene dönüşür.

Havadan mikrop bulaşma riski olan yerlerde (restoran ve otel mutfakları, yemek firmaları,hastaneler,tuvaletler,vb..) ozon kullanımı hijyenik bir ortam sağlanması konusunda önemli bir rol oynamaktadır.